Crezul bisericii

CREZUL BISERICII CREȘTINE DUPĂ EVANGHELIE:

  • Noi credem în Sfânta Scriptură, Biblia, ca revelandu-L pe Dumnezeu, fiind inspirată de Dumnezeu, infailibilă, demnă de toată încrederea și fiind autoritatea supremă în toate problemele de credintă și de viată ale credincioșilor.
  • Noi credem într-un Dumnezeu, existand etern în trei Persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Noi credem în divinitatea Domnului nostru Isus Cristos, în întruparea și nașterea Sa din fecioara Maria, în viata umană fară păcat, în moartea Sa, înlocuitoare și ispășitoare, în invierea Lui în trup, în înăltarea la cer și în lucrarea Lui ca Mijlocitor la Tatăl. Noi credem în Duhul Sfânt, care locuiește în cel credincios, îl ajută pe acesta să traiască o viată sfântă, să-L mărturisească pe Domnul Isus Cristos și să lucreze prin călauzirea Lui.
  • Noi credem că omul, prin nastere și trăire se află într-o stare de păcat și neascultare, fată de autoritatea lui Dumnezeu, iar mântuirea, prin Domnul Isus Hristos conduce la restabilirea relatiei cu Dumnezeu.
  •  Noi credem că mântuirea a fost realizata de Domnul Isus prin jertfa Lui de la cruce și omul trebuie să se pocaiască de păcatele sale și să creadă în Domnul Isus. Noi credem că mântuirea omului păcatos și pierdut se face prin nașterea din nou prin Cuvantul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt.
  • Noi credem că Biserica (Adunarea) locală este expresia vizibila, pe pământ, a Trupului lui Isus Cristos și ea are menirea de a-L proslavi pe Dumnezeu, de a-i zidi spiritual pe credincioși și de a proclama Evanghelia. Noi credem în unitatatea, prin Duhul Sfânt, a tuturor credincioșilor născuți din nou, din toate timpurile și din toate locurile.
  • Noi credem în a doua venire în trup a Domnului Isus și în strângerea noastră cu El în glorie. Noi credem în învierea celor mântuiți și a celor pierduți. Cei mântuiți vor învia pentru viața veșnică, iar cei pierduți vor învia pentru pedeapsa veșnică.