Post si rugaciune: FAMILIE (25-31 Ianuarie)

Săptămâna aceasta vom medita și ne vom ruga pentru:

 • Restaurarea spirituală a rolurilor bărbaților ca lideri în familiile lor şi a femeilor ca ajutor potrivit pentru biserică şi familii.
 • Întoarcerea bărbaților şi a femeilor la Cuvântul lui Dumnezeu care aduce cunoștință eliberatoare şi care este viu şi lucrător.
 • Restaurarea altarului închinării in familiile noastre, a părtășiei intime cu Dumnezeu.

Unul dintre cele mai mari daruri pe care le poți aduce familiei tale, soțului si bisericii tale este propria ta transformare. Să ne rugam în mod special pentru schimbarea vorbirii noastre. Să ne pocăim de toate cuvintele negative spuse despre noi înșine, soții şi copii noștri. Să aducem aceste cuvinte rele la crucea lui Hristos pentru a primi în schimb binecuvântarea Lui:
– Proverbe 18:21 “Moartea şi viața sunt în puterea limbii; cine o iubește îi va mânca roadele”
– Galateni 3: 13, 14 “Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-se blestem pentru noi – fiindcă este scris: Blestemat e oricine este atârnat pe lemn pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Isus”.

Dumnezeu să ne inspire cu rugăciuni după voia Lui, bazate pe Cuvântul Lui. El să facă din rugăciunile noastre pentru soți şi copii un adevarat limbaj al dragostei.

 • Dumnezeu să pună unitate între soț şi soție astfel încât să putem propăși în toate domeniile (Amos 3:3 “Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiţi?”).
 • Să ajungem cu soții noștri uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire 1 Corinteni 1:10 „să fiţi uniţi în chip desăvârșit într-un gând şi o simțire”, legământul nostru faţă de Dumnezeu şi faţă de partenerul de viaţă devenind mai puternic pe zi ce trece.
 • Înțelepciune în responsabilitățile ce ne revin ca mame care vrem să fim cele mai bune colaboratoare ale lui Dumnezeu pentru creșterea copiilor noștri şi intrarea lor în destinul pregătit de Dumnezeu: „Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea.” ( Proverbe 22:6).
 • Eliberare de orice forma de abuz emoțional, dominare și manipulare care pot veni din partea părințiilor spre copii – în special din partea mamelor care, chiar având gând bun – pot fi manipulatoare, perfecționiste, critice – distrugând copii și generațiile care vin după ei.
 • Rugăciuni speciale pentru binecuvântarea financiara a familiilor noastre (Filipeni 4: 19 “Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția Sa în slava în Isus Hristos”)
 • Ne rugăm special pentru sănătatea fizică a părinților şi a bunicilor (Isaia 53:4,5: Totuși El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut ca este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți)
 • Bărbații să fie tați care să semene cu Tatăl cel ceresc. Soţii să aibă abilitați de comunicare cu noi şi copiii noștri. Tatăl sa nu fie sever, dur, crud, rece, necomunicativ, pasiv, neinteresat, neglijent, iresponsabil sau neimplicat, dimpotrivă să fie: bun, iubitor, inimos, cald, interesat, afectiv, implicat, consecvent, responsabil, comunicativ, înțelegător și răbdător. Să pretindă cinste din partea copiilor lui şi să îi inspire să acorde aceasta cinste tatălui și mamei lor pentru ca anii vieții lor să fie mulţi şi binecuvântați.
 • Să ne rugam special pentru mame singure, tați singuri sau bunici care în urma unor anumite împrejurări sunt nevoiți să-şi crească singuri copiii sau nepoții. Acest fel de părinti sau bunici – au nevoie specială de atenţia bisericii.

Dumnezeu are un plan special pentru copiii noștri, dar suntem conștienți că şi Satan are un plan pentru ei. Ne ridicăm împotriva oricăror mijloace pe care Satan va încerca să le folosească pentru a distruge planul lui Dumnezeu pentru copiii noștri: răzvrătire, necinstirea părinților, ocultism, minciuna, anturaje greșite, accidente, depresie, frica, orice sentimente care i-ar putea devasta, boală, alcool, sex, droguri, alte vicii. Nu va putea să folosească cu succes toate acestea dacă puterea lui va fi nimicită în urma rugăciunilor noastre. Să ne rugăm ca:

 • Dumnezeu să ne dea strategie şi autoritate pentru acest război spiritual (2 Corinteni 2: 11: Să nu lăsăm pe Satan să aibă un câștig de la noi căci nu suntem în neștiința de planurile lui)
 • Copiii să fie crescuți în frică şi temere de Domnul învățați fiind din Cuvânt: legile şi poruncile Tatălui, importanţa cinstirii şi ascultării de părinti. Aceasta le va aduce protecție, fericire și viaţă lungă.
 • Ne rugăm pentru împlinirea planului special al lui Dumnezeu în toate domeniile vieții lor: în familie să se simtă iubiți, să fie cap şi nu coadă la şcoală, lucrul mâinilor lor să fie binecuvântat, să aibă prieteni după inima lui Dumnezeu şi modele demne de urmat, să identifice darurile puse în ei de Dumnezeu.
 • Ne rugăm pentru instituțiile unde învață sau lucrează, pentru profesori, pentru liderii religioși care îi îndrumă, o generație asemenea lui Samuel care în urma rugăciunilor mamei lui- Ana, a devenit „un facător de istorie” cu un impact special în naţiunea lui şi în generaţiile care au venit după el; o generație dedicată asemenea lui Ioan Botezătorul care a pregătit calea Domnului!

Isaia 54: 13: Toţi copii tăi vor fi ucenici ai Domnului şi mare va fi propăşirea fiilor tai.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


+ 4 = 6